Közhasznúsági jelentés

 

 

Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért

Közhasznú szervezet

 

a)Számviteli beszámoló

A 2011. évben a számviteli törvénynek és a kapcsolódó előírásoknak megfelelve egyszerűsített beszámolót állított össze.

A mérleg fő összege 5.735.000 Ft, a saját tőke összege 5.535.000 Ft.

 

Eredmény kimutatás

 

Bevételek (2011.év)

Közhasznú célú működésre kapott támogatások:

-helyi önkormányzati 0 Ft 

-egyéb 0 Ft

Pályázati úton programra elnyert támogatás(NCA NK) 400.000  Ft

Egyéb bevétel 240.000  Ft

Bevételek összesen: 640.000  Ft

 

Kiadások:

Anyagi jellegű ráfordítások     

 -anyagköltség 197.000  Ft

 -fuvardíj, szállítási díj 0 Ft

 -posta, telefon, fax 63.000  Ft

 -bankköltség 10.000 Ft

 -utazási költség elszámolás 199.000 Ft

 -egyéb anyagi jellegű költség 610.000 Ft

 

Értékcsökkenés: 165.000 Ft

Egyéb ráfordítások: 0 Ft

Kiadások összesen: 1.244.000 Ft

Mérleg szerinti eredmény: -604.000 Ft

 

b) Kapott költségvetési támogatás felhasználása:

- tárgyévben alapítványunk  400.000 Ft költségvetési támogatást kapott a költségvetés alrendszereiből. A kapott támogatási soron szerepelnek azok a támogatások, melyeket a tárgyévben folyósítottak a költségvetési szervek.

 

Sor

sz.

Támogatást nyújtó

Támogatás összege/Ft

Időpontja

Felhasználás célja

1.

NKA

300.000

07.27.

szakmai

2.

KIM Irányitó Szerv. (NCA)

100.000

09.23.

nemzetközi művésztelep támogatása

   

400.000

   

 

c) A vagyon felhasználása

Az előző évhez képest 5.196.000 Ft-tal nőtt az alapítvány saját tőkéje.
A saját tőke összegét az Alapítvány gyűjteményes anyagának az értéke emelte meg.

 

d) Cél szerinti juttatás. Alapítványunk nem adott át más szervezetnek semmiféle juttatást, a pályázaton nyert összegeket saját működésére használta fel.

 

e)Támogatások mértéke:

 -központi költségvetési szervtől 400.000 Ft

 -elkülönített állami pénzalapból 0 Ft

 -helyi önkormányzattól 0 Ft  

 -egyéb 0 Ft

 -kisebbségi települési önkormányzattól nem kapott

 -települési önkormányzatok társulásától nem kapott

 

f) A Barcsi Nemzetközi Művésztelepért Alapítvány közhasznú szervezetnek 2011. évben fizetett alkalmazottja nem volt. A kuratóriumi tagok és az elnök személyi juttatásban nem részesült. Tevékenységüket társadalmi munkában látják el.

 

g) Rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány az Alapszabályában megfogalmazott célok figyelembe vételével működik. Ennek alapján támogatja a művésztelep működését, éves tevékenységét. Összefogja és koordinálja valamint bemutatkozási lehetőséget biztosít az ország különböző részéről és a határon túlról érkező alkotók részére. Kezeli a művésztelep gyűjteményét.

Közreműködik szakmai továbbképzések, szimpozionok szervezésében, lebonyolításában. Az elmúlt évben is megrendezte a Barcsi Nemzetközi Művésztelepet. Helyszíne a Széchenyi F. Középiskola volt. Sokszorosító grafikai műhelyekben és festőműtermekben folyt a munka. Horvátországból, Bécsből (Ausztria) és Nagyváradról fogadtunk művészeket. Prospektust készítettünk az alapítvány tevékenységéről.

Év közben is tartjuk a kapcsolatot a tagjainkkal. E mellett kiállításokat szerveztünk az Alapítvány Gyűjteményéből - Pécsi Galéria; Médium Galéria, Szombathely ; Körösvidéki Művészeti Múzeum, Nagyvárad.  Részt vettünk tehetséggondozásban (iparművészeti tábor ban  művészeti vezetés, szakkörök szervezése, stb.)  Szakmai leveleket, pályázati felhívásokat eljuttattuk az alkotókhoz, meghívókat a pártoló tagokhoz.

 

Kaposvár, 2012.január 21.

 

kozhasznibarcs01

 

 

kozhasznibarcs02

 

kozhasznibarcs03

 

kozhasznibarcs04