9. GROTESZK TRIENNÁLÉ

a Nemzetközi Groteszk Képző-és Iparművészeti pályázat és kiállítás

 

mottó: Örkény István: Arról, hogy mi a groteszk (részlet)

"...Szíveskedjék terpeszállásba állni, mélyen előrehajolni, s ebben a pozitúrában maradva, két lába közt hátra tekinteni: Köszönöm.

Most nézzünk körül, adjunk számot a látottakról.

Íme, a világ fejtetőre állt..."

 

A Kapos ART Képző-és Iparművészeti Egyesület 9. alkalommal hirdeti meg

Nemzetközi Groteszk Képző-és Iparművészeti Pályázatot

 

• A kiállítás időpontja:2015. május 28 – augusztus 15.

• A kiállítás helyszíne: Vaszary Képtár, Kaposvár

 

• A pályaművek beadásának központi helye:
AGÓRA - Együd Árpád Kulturális Központ, 7400 Kaposvár, Nagy Imre tér 2. (volt Csokonai u.)
• Időpontja:    2015. február 24 -27. 8-16 óráig és február 28. 8-12 óráig

• Országos begyűjtőhely
:Budapest Galéria Lajos utcai Kiállítóháza ,1036 Budapest, Lajos u. 158.

Telefon: +36 1 388 6784

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
• Időpontja:2015. február 23. 9-15 óráig.
• A Galéria előzetesen nem vesz át műtárgyakat, kizárólag a megadott időpontokban lehet beadni az anyagot.
• A postán érkező alkotásokat az AGÓRA címére kérjük küldeni. A csomagra írják rá: Groteszk Pályázat.
• A részletes pályázati kiírás megtalálható a Kapos ART weboldalán.

 

• www.kaposart.hu

 

• A pályázaton részt vehet minden képző-és iparművész, művészeti irányzat és műfaji megkötöttség nélkül.

A kiírás nemzetközi, így a magyarországi művészek mellett határon túli és a „Visegrádi négyek”– cseh, szlovák, lengyel művészek részvételét is várjuk.

Tervünk a hazai és határon túli kortárs irodalomhoz való szorosabb kapcsolódás, ennek megfelelően várunk groteszk irodalmi műveket is, amelyeket a katalógusban bemutatunk.

 

• A beérkezett munkákból Kaposváron, a Vaszary Képtárban nyílik kiállítás 2015. május 28 – augusztus 15-e között.

A kiállítás a Rippl-Rónai Fesztivál kiemelt programjaként kerül megrendezésre.

• Pályázati feltételek:

- a műveket kiállításra kész állapotban kell beküldeni,

- a beküldhető művek száma műfajonként 3 db,

- a sorozat egy műnek számít, a darabszámot a zsűri korlátozhatja,

- a törékeny állagú munkákat csak megfelelő védőcsomagolással ellátva vesszünk át,

- az alkotások súlya ne haladja meg az 50 kg-t,

- a festészeti alkotások legnagyobb mérete maximum 150 cm lehet,

- beadható az elmúlt 2 évben készült alkotás,

- a postán beérkezett művek sérüléséért felelősséget nem vállalunk,

- a kizsűrizett és a megadott időpontban át nem vett műveket egy évig megőrizzük, azontúl nem áll módunkban felelősséget vállalni értük.

 

•Kérjük a beadásra szánt műtárgyakat a következő adatokkal lássák el:

•alkotó neve, lakcíme, mű címe, műfaja, technikája, készítésének éve és a mű mérete.

•A beérkező műveket szakmai zsűri bírálja el. A zsűrizés eredményéről értesítést küldünk. A kiállításra kerülő alkotások listája zsűrizés után megtekinthető lesz a Kapos Art egyesület honlapján.

•A rendezvényre katalógus készül, melyből minden kiállító kap egy példányt.

•A zsűri által kiállításra nem javasolt művek és a kiállított alkotások átvételéről e-mailen külön értesítést küldünk. A postán küldött alkotások költségeit az alkotók állják.

•1996-ban a Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület létrehozott egy kortárs Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Gyűjteményt a résztvevő művészek felajánlásaiból. Ezt a gyűjteményt szeretnénk tovább bővíteni, ezért kérjük, a mű hátoldalán és a jelentkezési lapon tüntesse fel, amennyiben szándékában áll valamelyik művét a gyűjtemény számára felajánlani.

 

Eredményes alkotó munkát kíván:

 

a 9. Nemzetközi Groteszk Pályázat Szervezőbizottsága

Információ:

Kapos Art Képző- és Iparművészeti Egyesület

Vörös András: Tel.: 06-20/9367-316

Halmos Klára: Tel.: 06-20/9839-685

E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web: www.kaposart.hu

 

 

 

 

 

„Hagyomány és kreativitás” művésztelep
III. Sokszorosító grafikai szimpozion
Helyszíne: Petörke-Bárdudvarnok
2014. augusztus 4 – 13. 

A művésztelep a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért Alapítvány és a Kapos Art Egyesület szervezésében jött létre.

A filmrészlet a Kapos Tv 2014. augusztus 13-i műsorából származik.

„Hagyomány és kreativitás” művésztelep

III. Sokszorosító grafikai szimpozion

Helyszíne: Petörke-Bárdudvarnok

2014. augusztus 4 – 13. 

Kérjük, hogy adód 1%-át ajánld fel az Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért közhasznú szervezet részére.

Az összeget a 2014. évi Barcsi Nemzetközi Művésztelep megrendezésének költségeire használjuk fel.
Adószámunk: 18766822-1-14

A Kapos ART Egyesület és az INFOMARK KFT

tisztelettel meghívja Önt egy megnyitóval összekötött baráti beszélgetésre

2013. november 7-én 17 órára 

az új KAPOS ART Kortárs GALÉRIÁBA

Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 32-34. fsz.1.


A falakon a nyári

Barcsi Nemzetközi Művésztelep és a 

II. Sokszorosító Grafikai

Szimpózium alkotásaiból látható válogatás


A kiállítás megtekinthető: 2013.október 25- november - 21-ig 

Nyitvatartása: kedd-szerda-csütörtök 13-17 óra


Csoportoknak bejelentkezés a

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen vagy a

06-20 9839 685-ös telefonszámon.


Bowers R. Felicity • Halmos Klára • Jónás Péter • Katona Kata • Károly Sándor Áron • Károly Zöld Gyöngyi •Lázár Zsuzsa • Löbl Eszter • Lőrincz Róbert • Lengyel Zsüliett • Magyar Ádám • P.Asztalos Mária • Rajs Júlia • Rónai Gábor • Sörös Rita • Czeglédi Júlia • Stamler Lajos • Szilák Andrea • Vörös András• Vörös Ádám

 

 

A Kapos ART Egyesület kiállítás-sorozata az új Kapos ART Kortárs Galériában

 

Az SMK Székházban másfél évtizedig működő Kapos ART Kortárs Galéria új helyszíne:

Kaposvár, Bajcsy- Zs. u. 32-34. fsz 1.

 

A kiállítás-sorozat várhatóan 2013. év őszén indul. Az első kiállítás a 2013. évi Barcsi Nemzetközi Művésztelep és Sokszorosító Grafikai Szimpóziumon készült alkotásokat mutatja be.

 

Támogató: NKA, MMA

 

 

Hagyomány és kreativitás.
Kiállítás a 2012. évi Petörkei Grafikai Szimpózium anyagából.
K.B Galéria, Kaposvári Egyetem Művészeti Kar.
Kaposvár, 2012. november 12.

 

 

A Barcsi Nemzetközi Művésztelep 1991 óta létezik, az Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért pedig 15 éve szegődött annak szolgálatába, hogy a Művésztelep működtetéséről gondoskodjék. Az Alapítvány által nyaranta megszervezett barcsi művésztelep szakmai találkozó is egyben, mely lehetőséget ad a meghívott művészeknek, hogy minden évben a rendelkezésre álló műhelyekben 12-14 napon át koncentrált alkotótevékenységet és szakmai eszmecserét folytassanak. Az Alapítvány fennállása óta a művésztelep fenntartásának biztosítása mellett fontos feladatának tartja, hogy kapcsolatot tartson hazai és határon túli művészekkel, művésztelepekkel, civil szervezetekkel egyaránt.

A hagyományos nyári művésztelepi munka mellett az Alapítvány 2012 szeptemberében, Petörkén rendezte meg azt a szimpóziumot, amelynek keretein belül a sokszorosító grafika médiuma játszotta a főszerepet. A találkozó ideje alatt egy sokszorosító grafikai műhely állt a művészek rendelkezésére, a programot ezenfelül Szemadám György előadásai, filmvetítések színesítették.

A szimpóziumra azok a művészek kaptak meghívást, akik az elmúlt évtizedekben részt vettek a Nemzetközi Művésztelep munkájában, s az évek során folyamatosan gyarapították alkotásaikkal az Alapítvány gyűjteményét. S ebben az alkotói közösségben helyet kaptak azok a fiatalok is, akik részint az itt tevékenykedő művészek keze alatt tanultak, hogy tapasztalataikat e négy nap alatt tovább gyarapíthassák.

A sokszorosító grafikai szimpózium célja egy átfogó, reprezentatív grafikai anyag létrehozása volt, s e tárlat magvát a petörkei vendégházban készült alkotások képezik. A kiállított művek egy másik részét azon alkotások adják, amelyeket a meghívott, de egyéb elfoglaltságaik miatt távol maradó művészek készítettek, ők beküldött grafikai munkáikkal gazdagították a Petörkén készült művek körét. Jelen kiállítás harmadik elemét – a grafikai munkák között üde színfoltokként – azok a festmények adják, amelyek a barcsi művésztelepen készültek.

Hagyomány és kreativitás – e tárlat címében már önmagában is elgondolkodtató szavakra lelünk: vajon a szó legjobb, legnemesebb értelmében mit is jelent ma a hagyomány? A Barcsi Nemzetközi Művésztelep indulásakor alapvetően a grafika felé orientálódott, s csak idővel, lassanként zárkózott fel emellé a festészet, s apránként minden más képalkotó médium, a fotográfia és egyéb digitális technikák, amelyek képesek a hagyományos grafikai technikákat is kreatív módon új tartalommal és friss formaadással megtölteni.

Talán csak az a tradíció maradhat eleven, aminek van folytonossága, folytathatósága, s egy új és újabb generáció számára is fenntartható értékkel bír. Ahol lehet az idősebb, tapasztaltabb művészektől tanulni, tanácsot kérni, elsajátítani, finomítani a technikai tudást. Ahol megvan, meglehet az egyensúly a régi és új között, s ezt az alkotói közösség összetétele és az egyéni alkotások maguk is tükrözni, közvetíteni tudják.

Ez az a balansz, amit – végignézve a kiállítást – talán megtapasztal az ember. Láthatja, hogy vannak esetlegességek, szárnypróbálgatások, a fiatal alkotók lépései a technika elsajátításában és annak tartalommal való megtöltésében. Láthatja, hogy vannak mesteri módon kivitelezett művek, amelyek a mívesség és a szakmai, mesterségbeli tudás virtuóz birtoklását csillantják fel előttünk. Láthatja, hogy akadnak alkotók, akik a technika rusztikusságát mutatják meg nekünk, míg más művészek ereje éppen abban áll, hogy a festőiségbe emelik át a grafikai eljárásokat.

Az ábrázolt témák, motívumok között is fellehető ez az egyensúly: a valóság valamely szeletének kiemelésével, transzponálásával, absztrahálásával érkeznek a kreatív alkotói attitűdök – kiválasztanak, elmosnak, átértelmezik a körülöttünk látható világot. Olykor fantázia teremtette, groteszk figurák kandikálnak ki sűrű vonalhálókból, másutt egy-egy természeti elem, tájélmény transzponálódik át valamibe, az ismeretlenül is ismerős érzésébe. Ki mintha a rendet keresné, rendet akarna teremteni a felületen, másoknál szétrepedezett, összetört formákból bontakozik ki egy szétrobbantott világ, mégis valami jól megkomponált egységes egészet mutat. Külső és belső tájak elegyednek itt, emlékképekké változtatott időlenyomatok, olykor dekoratív és egzotikus motívumok, absztrakt formákká tett valóságszeletek, archetipikus lenyomatok, érzéki sejtelmesség, játékos mesevilág és nyomasztó drámai súly, erő és finomság, víziók és realitás. Természeti elemek közé bevándorló geometriai minták, monumentális formákba zárt könnyeden karcolt vonalak, nyugtalanítóan sűrű rajzú felületek és fehéren hagyott, csak megnyomott papírreliefek balansza. Mindez az alkotói attitűdtől és kreatív erőtől függően más és más konstellációkban jelentkezik.

A hagyomány és annak kreatív újratöltése, ez a tárlat ezt villantja fel előttünk. S hogy ilyen tárlatok egyáltalán létre jöhetnek, ahhoz is kellenek olyan emberek, akik egy alkotói közösség tagjai között is folyamatosan megpróbálják fenntartani az egyensúlyt. Egy-egy olyan személyiség, aki szervez, összetart, harcol, felold és megold. A szimpózium létrejöttének ösztönzőiként és e tárlat szervezőiként, az Alapítvány két tartópillére, Halmos Klára és Vörös András képviseli ezt az egyensúlyt, akik áldozatos munkájukkal évtizedek óta segítik a művésztelep alkotóinak tevékenységét. S hogy az a hagyomány, amelyet egykor művésztársaikkal együtt ők teremtettek meg, fenntartható lesz-e, erre a kérdésre csak a fiatalok fogják tudni megadni a választ. Vajon lesz-e erejük összekovácsolni a régit az újjal, és megtalálni az egyensúlyt az egyéni gondolkodás, a kreativitás és a közös munka, az együttműködés, tapasztalatcsere, együtt tanulás terén, s mindenben, ami egy alkotó közösséget közösséggé tesz. Ez mindig nyitott kérdés.

Ahogy a grafikai technikák többségénél, a befektetett munka nagyon sokáig láthatatlan, s először csupán akkor nyer formát, akkor válik láthatóvá, amikor az első nyomat elkészül. Kitűnik, hol van javítanivaló, s mi az, ami esetlegesen, sokszor az alkotói szándékon túl jótékonyan hozzájárul egy gazdagabb kép létrejöttéhez. Csak kívánhatjuk, hogy a szó legjobb, legnemesebb értelmében maradjanak fenn az efféle hagyományok és segítsék ennek fenntartását olyan jótékony esetlegességek, amik a közbülső állomásokat és az összképet is alakítják, változatosabbá tehetik.

 

 

Szabó Zsófia

A Kaposvári Egyetem Művészeti Kara

tisztelettel meghívja Önt
November 12- én hétfőn 16 órakor:

„Hagyomány és kreativitás”

A 2012. évi Petörkei grafikai szimpózium anyagából rendezett kiállítás megnyitójára

A kiállítást megnyitja:
Szabó Zsófia
művészettörténész, egyetemi adjunktus

Helyszín:
a Művészeti Kar- K. B Galéria /Bajcsy Zs. u.10./
A KIÁLLÍTÁS MEGTEKINTHETŐ: NOVEMBER 26-IG!

Meghívó - Hagyomány és kreativitás - Petörkei Grafikai Szimpozium kiállítására


hagyomaanyeskreativitas


Sokszorosító grafikai szimpozion
Helyszíne: Petörke  - Bárdudvarnok
Időpontja:  2012. szeptember 27-30.

Programjaink:

2012. szeptember 28. (péntek)
Helyszín: Közösségi művelődés háza
Bárdudvarnok-Kaposszentbenedek, Református iskola

19 órától: A madarat tolláról..
filmrészletek Szemadám György filmjéből
Beszélgetés a madarak különleges
tulajdonságairól és Magyarország állatvilágáról

2012. szeptember 29. (szombat)
Helyszín: Petörke, Vendégház

18 órától:
A táj, mint metafora a képzőművészetben - Szemadám György előadása

Szervező a 15 éves az „Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért” közhasznú szervezet
A rendezvény a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jött létre

A Somogy Megyei Közgyűlés szeretettel hívja és várja Önt, kedves családját, barátaìt, ìsmeröseit
A Megyeháza Galériába
(Kaposvár, Csokonai u. 3.)


2011. december 7-én (szerdán) 16 órakor a Barcsi Nemzetközi Művésztelep kìállításának megnyitójára. 
Köszöntôt mond: Halmos Klára grañkusművész, a Barcsì Nemzetközi Mûvésztelepért Alapítvány elnöke.

 

A kiállítás megtekinthetö 2011. december hónapban, hétköznap: 8-16, hétvégén előzetes bejegyzés alapján 10-14 óráig.

MegyehazaGaleriaBarcsiMuvesztelepmeghivo01
MegyehazaGaleriaBarcsiMuvesztelepmeghivo02


Kedves Művésznő!

Kedves Művész úr!

Kedves Barátom!

 

2011. augusztus 1 – 7. között az idén is megrendezzük a Barcsi Nemzetközi Művésztelepet. A művésztelep programja két témára épül: „Rippl-Rónai parafrázis” és ÁRAMLAT és ÁLLANDÓSÁG.


Helyszín:
Széchenyi Ferenc Középiskola és Kollégiuma, Barcs. (7570 Barcs, Tavasz u.3.)

Az épületben rendezzük be a műhelyeket, a szállást, étkezést pedig a kollégiumban és annak éttermében biztosítják a résztvevőknek.


Műhelyek:

Festő-, sokszorosító grafikai-, számítógépes grafikai és média műhely.

A műhelyeket az alapvető anyagokkal tudjuk csak felszerelni. Pl. festőknek az idén vásznat nem tudunk biztosítani (kérésre megrendeljük). Keretet kérésre csináltatunk Barcson (behatárolt db-szám), akvarell papírt, duplex lemezt korlátozott számban biztosítunk; a számítógépes műhelyben a gépek működéséhez szükséges anyagokat biztosítjuk (fotópapír korlátozott számban); sokszorosító grafika – a nyomtatáshoz szükséges eszközök, anyagok - présgép, rézlemez, mélynyomó festék, rézkarc papír, folyékony alapozó, stb. (rézkarc papír korlátozott mennyiségben).  

Jelentkezéskor kérjük megjelölni a műhelyt, ahol dolgozni szeretne, hogy tudjuk, hány fő várható egy-egy műhelybe.

Kérlek, saját felszerelését hozza magával, mert egyéni igényeket az idén nincs módunkban teljesíteni.

 

Táborvezető: Halmos Klára grafikusművész

Művészeti vezető: Vörös András festőművész

Műhelyvezetők: Lengyel Zsüliett festőművész, Papp Pala László képzőművész (média)

 

A szállás 2500 Ft/éj. Az étkezés (R E V) 2300 Ft/nap. Mellékelünk egy táblázatot (jelentkezési lap, letölthető ide kattintva), amelyben bejelölhető, melyik napra milyen étkezést kér. (A reggeli, ebéd, vacsora megbontását (Ft) csak Barcson tudjuk véglegesítteni.)

Mellékelünk egy jelentkezési lapot, melyet e-mailen kérünk visszaküldeni kitöltve a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. címre.

A visszajelentkezést követően csekket küldök a részvételi díj befizetéséhez, illetve lehetőség van a díj átutalására is.


Átutaláshoz:

az Alapítvány a Barcsi Nemzetközi Művésztelepért számlaszáma: 10403909 - 39017037 - 00000000

 

Várjuk jelentkezését, addig is jó felkészülést és pihenést kívánunk!

 

 

A tábor vezetése nevében:
Halmos Klára

táborvezető
Tel: 06-20 9839 685

Kaposvár, 2011. július 5.

GALÉRIA
1977 Pecs Gallery & Visual Arts Workshop

vizjelkeplakat20110312

A Pécsi Galéria és Vizuális Művészeti Műhely
tisztelettel meghívja a

VÍZ JEL KÉP

VÁLOGATÁS A BARCSI NEMZETKÖZI MűVÉSZTELEP ANYAGÁBÓL

című kiállításának megnyitására a Pécsi Galériába (Széchenyi tér), 2011. március 12-én, szombaton délután 5 órára.

A kiállítást megnyitja:
HALMOS Klára grafikusművész, a Barcsi Nemzetközi Művésztelep vezetője

 

Kiállító művészek:

DROZSNYIK István, HOLLÓ CSEJTEI Kinga, KÁROLY Sándor Áron, LENGYEL Zsüliett, ORSZÁG László, PAPP PALA László, ROB Mária Ibolya, RÓNAI Gábor, VÖRÖS András, HALMOS Klára, BÁLINT Szilárd, GIMES Judit, KÁNTOR József, KÁROLY ZÖLD Gyöngyi, KATONA Kata, LENDVAI Péter, MAROSVÁRI Kata, SÁNDOR Balázs, STAMLER Lajos, SZŐCS Géza, SZ. VARGA Ágnes Kabó


 

A kiállítás megtekinthetõ: 2011. április 03-ig, naponta 10 –18, vasárnap 12 – 18 óráig, kedd szünnap.

Következő kiállításunk:

Szombathely Ady tér 5. MMIK, Médium Galéria, 2011.02.16.-03.02.

HULLÁMTÉR


Válogatás a Barcsi Nemzetközi Művésztelep gyűjteményéből

MEGHIVOBARCSWWWlogoWEB

 

PLAKATBARCSWWWlogoWEB